Diagnostyka psychologiczna

służy poznaniu aktualnego poziomu funkcjonowania człowieka i określeniu rodzaju problemu. Jest to proces, dzięki któremu człowiek może pozyskać informacje pomocne w podjęciu decyzji o działaniach prowadzących do zmiany rzeczywistości i aktualnego położenia psychospołecznego, który wywołuje w człowieku dyskomfort. W czasie diagnozy stosowane są różnego rodzaju narzędzia diagnostyczne, najczęściej testy, które pozwalają na poznanie aktualnego stanu osoby (W.A. Paluchowski, 2007).

 

W Gabinecie można wykonać m.in:

ocenę psychologiczną zaburzeń otępiennych w celu wydania zaświadczenia lekarskiego w przypadku ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne na potrzeby:
– ZUS
– Zespołów ds orzekania o niepełnosprawności

Istnieje możliwość wykonania badania w miejscu zamieszkania pacjenta!

badanie osobowości przy pomocy testu MMPI-2