Konsultacje psychiatryczne

są skierowane do osób, które chcą uzyskać lekarską diagnozę medyczną, w wyniku której możliwe będzie rozpoczęcie ewentualnego leczenia farmakologicznego. Lekarz psychiatra może również pełnić rolę koordynatora jeśli leczenie obejmować będzie kilka form terapii, np. psychoterapię i wsparcie farmakologiczne.