O Gabinecie

Oferujemy Państwu profesjonalną, kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną. Nasz gabinet EXPLICO to przytulne miejsce, w którym zespół profesjonalistów z pasją pomaga osobom w zwiększeniu samoświadomości i rozwiązaniu problemów, wykorzystując do tego różne narzędzia diagnostyczne oraz specjalistyczne metody leczenia i terapii.

Etyka zawodowa

Każdy specjalista pracujący w gabinecie przestrzega standardów etycznych związanych z zawodem lekarza, psychologa i psychoterapeuty. Podstawową zasadą przyjętą w naszym gabinecie jest zasada pełnej dyskrecji.

Superwizja

Aby móc służyć pacjentowi efektywną pomocą i zapewnić prawidłowe prowadzenie procesu psychoterapii, nasi terapeuci poddają swoją pracę regularnej superwizji.

Superwizja to nie tylko dbałość o dobro pacjenta, ale również rozwój zawodowy psychoterapeuty.

Doskonalenie zawodowe

W obliczu zmieniającego się świata, potrzeb pacjentów i pojawiających się nowych form zachowań człowieka, nasi specjaliści regularnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w sympozjach, kursach i warsztatach branżowych.