Konsultacje psychiatryczne

skierowane do osób, które chcą uzyskać diagnozę medyczną w celu rozpoczęcia ewentualnego leczenia farmakologicznego.

Więcej

Diagnostyka psychologiczna

służy poznaniu aktualnego poziomu funkcjonowania człowieka i określeniu rodzaju problemu.

Więcej

Psychoterapia

jest metodą leczniczą, która pomaga człowiekowi w lepszym funkcjonowaniu społecznym.

Więcej

Biofeedback

określany jest jako biologiczne sprzężenie zwrotne. Jest to metoda terapeutyczno-treningowa.

Więcej