Psychoterapia

jest metodą leczniczą, która pomaga człowiekowi w lepszym funkcjonowaniu społecznym. Istotą psychoterapii jest zbudowanie relacji między terapeutą a pacjentem opartej na wrażliwości, uczciwości i refleksyjności terapeuty. Metody psychoterapeutyczne są szczególnie efektywne w leczeniu zaburzeń nerwicowych, osobowości, behawioralnych oraz zaburzeń związanych ze stresem. Te ostatnie nabierają szczególnego znaczenia w dzisiejszym świecie, gdzie większość ludzi znalazłszy się w nadmiernie trudnych, konfliktowych sytuacjach reaguje występowaniem reakcji i objawów nerwicowych, które mogą sprzyjać powstawaniu nieprawidłowych postaw i nieadekwatnych strategii radzenia sobie. Funkcjonując przez dłuższy czas w sytuacjach nadmiernego stresu psychologicznego, osoba taka może łatwiej reagować przewlekłymi zaburzeniami. Zaburzenia te, okresowo nasilając się, mogą doprowadzić do powtarzających się epizodów dekompensacji, a więc niemożności poradzenia sobie z trudnościami, zadaniami życiowymi i występującymi reakcjami dezadaptacyjnymi (A. Bilikiewicz, 2006).

Psychoterapeuta może zalecić konsultacje psychiatryczne w celu pogłębionej diagnozy lub wprowadzenia leczenia farmakologicznego.