Zespół tworzą:

Jolanta Kacała

lekarz, specjalista psychiatra z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, prowadzi indywidualną praktykę lekarską, Prezes Domu Seniora w Wieluniu (http://www.domseniorawielun.pl), założyciel i Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi ANTONI.

Współpracuje ze Stowarzyszeniem TRATWA.

Oferuje: konsultacje psychiatryczne

Pomaga osobom, które cierpią na zaburzenia otępienne, zaburzenia lękowe, depresje, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia wieku rozwojowego, zaburzenia odżywiania, zaburzenia psychotyczne i uzależnienia.

Katarzyna Skorek

psycholog, psycholog transportu, psychoterapeuta w procesie certyfikacji pracujący pod superwizją, asystent psychodramy, terapeuta EEG-Biofeedback, posiada ponad 14-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem i zarządzaniu strategicznym. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Śląskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów, Sekcji Psychiatrii Środowiskowej – Filia Śląska. Współpracuje z:

– Poradnią Zdrowia Psychicznego w Wieluniu oraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zaburzeniami Otępiennymi ANTONI

– Poradnią Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Psychiatrycznym w Katowicach Szopienicach

– Ośrodkami Środowiskowej Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

Oferuje:

– psychoterapię indywidualną z zastosowaniem min. podejścia psychodynamicznego, behawioralno-poznawczego oraz technik psychodramatycznych

– diagnostykę psychologiczną (m.in. pod kątem sprawności intelektualnej i procesów poznawczych, osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach)

– terapię EEG-Biofeedback

Pomaga osobom zmagającymi się z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami snu, depresją, zaburzeniami emocjonalnymi, fobią społeczną oraz osobom z problemami z koncentracją, narażonymi na sytuacje stresowe. Wspiera osoby dążące do samorozwoju.

“Im mniej człowiek wie o przeszłości i teraźniejszości,

tym bardziej niepewny staje się jego sąd o przyszłości”

                                                                                                                                                     Zygmunt Freud